ЦЕНИ НА УСЛУГИТЕ

Инсталиране на ОС – WINDOWS            35 лв.

ОС – APPLE                                                 50 лв.

( В цената влиза инсталиране на ОС +драйвери

+ полезни програми , които са собственост на клиента.

Почистване на лаптопи           35 лв.

( вкл. Разглобяване, почисване , смяна на термо паста, смазване перки и ремонт на втулки ,сглобяване и пълен тест на системата)

 • Спасяване на данни на клиента и записа им

(ако е възможно)                                                                        20 лв.

 • Спасяване на данни на клиента и записа им на

CD или USB FLACH DRIVE или друг носител                       30 лв.

 • Почисване на компютърна система от ВИРУСИ                       30 лв.
 • Инсталация на една програма до  30 мин.                                10 лв.
 • Инсталация на една програма над 40 мин.                               20 лв.
 • Изтегляне и инсталиране на липсващи драйвери                     10 лв.
 • Информация и съвет за компютъръна система                    безплатно
 • Разпечатка на оферта                                                            безплатно
 1. Абонаментно обслужване на компютърни системи            120 лв./год.
 2. Абонаментно обслужване на принтер лазарен и МФУ         50 лв./год.

( вкл. 2 бр. профилактика без консуматива)

 1.  Посещение на място в рамките на Пловдив                        10 лв.
 2.  Посещение на място до 50 км.                                             30 лв.
 3.  Посещение на място над  50 км. до 100 км.                         50 лв.

Всички цени са с вкл. ДДС