Наша практика

С какви проблеми сме се сблъсквали

Коментари

Много често пристигналите компютри са в ужасно състояние.Често се налага почистване и дезинфекция на целият компютър